ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นปีที่ 4 (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

** ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ** ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นปีที่ 4 (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ” กิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ (smile) การเก็บและรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ (smile) การศึกษานก (smile) การสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน รุ่นที่ (one) วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 Continue Reading →

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดน่าน

❗️❗️ อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ❗️❗️ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ⭐️ พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดน่าน ⭐️ 🗓️ อบรมระหว่างวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2566 📍 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Continue Reading →

คณบดีคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนเยี่ยมชมผลงาน และกิจกรรมสาธิตการทำสบู่โสมทองคำ ของคณะสื่อสารฯ หนึ่งในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในวันที่ 14 เมษายน 2566 ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยเขตดุสิต “Dusit Songkran Festival @ Khlong Phadung Krung Kasem”

https://www.facebook.com/mctrmutp/videos/1399653140831685

คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพซอฟพาวเวอร์ U2T ร่วมกับ 9 คณะ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ งานสงกรานต์@คลองผดุง(คน)กรุงเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต และสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2566 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถ.ลูกหลวงฝั่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธเป็นหนึ่งพลังในการสนับสนุนให้งานสงกรานต์ไทย ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย “สงกรานต์ @คลองผดุง (คน) กรุงเกษม” ภายในบูธได้ให้ความรู้กับผู้เข้าชมผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนกระบวนการทำผ้ามัดย้อมเย็น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถนนลูกหลวง

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2566 (รูปแบบ Onsite) ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ชั้น 7 อาคาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม *** ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรีหน่วยงานละ Continue Reading →

ขออนุญาต เรียนเชิญ ประชุม เครือข่าย c-อพ.สธ. ภาคกลางคอนล่างครั้งที่ 2/66 วันที่ 4 เม.ย. 66 เวลา 13.30- 14.30 น.

จดหมายเขิญเกษตรศาสตร์ จดหมายเขิญนักวิจัย อาจารย์ และสมาชิก เครือข่าย C- อพ.สธ.- ภาคกลางตอนล่าง จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยมหิดล จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยศิลปากร จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยสยาม