ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัล บุญถิ่นอัตถากร อาจารย์ดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ส่งบทความฉบับเต็มร่วมนำเสนอในงานประชุมการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20–22 กันยายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนล่าง

ม.ศิลปากร เชิญสมาชิกเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย c อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น