ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนล่าง

ม.ศิลปากร เชิญสมาชิกเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย c อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น