สป.อว. (กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) ประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ. – สป.อว. ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66 เวลา 13.30 -16.30 น.

วาระประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ. 1-2566_สรุป ประเด็นประชุม สป.อว.docx https://online.fliphtml5.com/qhbxo/vvxo/