ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดน่าน

❗️❗️ อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ❗️❗️

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
⭐️ พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดน่าน ⭐️

🗓️ อบรมระหว่างวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2566
📍 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

📄️ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ผ่านทาง Google Form : https://forms.gle/4PpKXjp6zKqAvApG7

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
✅ ความรู้ แนวทางการจัดทำพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรท้องถิ่น
✅ การดูแลรักษาตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์
✅ การเก็บรักษาตัวอย่างจัดแสดงทางชีวภาพ, กายภาพ, วิถีชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ℹ️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– นายวัชระ อินสา 062-942-5919
– นายณัฐกุล มากทรัพย์ 084-777-6959

📄️ กำหนดการอบรม : https://shorturl.at/lntX2
🚗 สถานที่อบรม : https://goo.gl/maps/zfE1JgdcwHjZLTHz7