ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นปีที่ 4 (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

** ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ **

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม

“การอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นปีที่ 4 (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ”

กิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้
(smile) การเก็บและรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์
(smile) การศึกษานก
(smile) การสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน

รุ่นที่ (one) วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รุ่นที่ (two) วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รุ่นที่ (three) วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
(>) รับสมัครรุ่นละ (six)(zero) คน (<)

📌 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

📄 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ผ่านทาง Google Form : https://forms.gle/81WyZL9v4rrRHibAA

กำหนดการ
https://shorturl.asia/KhGtW

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– ปองจิตร ใจบุญ โทร. 087-961-0772
– สุทธิณี เหลาแตว โทร. 086-347-1248
– Email: pongjit.j@chula.ac.th