คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธเป็นหนึ่งพลังในการสนับสนุนให้งานสงกรานต์ไทย ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย “สงกรานต์ @คลองผดุง (คน) กรุงเกษม” ภายในบูธได้ให้ความรู้กับผู้เข้าชมผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนกระบวนการทำผ้ามัดย้อมเย็น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถนนลูกหลวง