คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพซอฟพาวเวอร์ U2T ร่วมกับ 9 คณะ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ งานสงกรานต์@คลองผดุง(คน)กรุงเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต และสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2566 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถ.ลูกหลวงฝั่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์